Bánh búp bê

Ngân yêu công chúa bên vườn hoa

Còn bạn thì sao? 🤗