Bánh hoa

Em xin được là hoa

Tú cầu tím mộng mơ !