Bánh hoa

Một màu xanh xanh
Chấm thêm hồng hồng.

💕💕💕💙💙💙