Bánh hoa

“Love 💗”

Dòng chữ nhỏ nhắn ấy đã khiến mình ngồi ngắm suốt 20phút đó 😉