Bánh hoa

Một bông hoa thật to, như tình yêu của chúng mình dành cho bạn!