Bánh tầng, bánh cưới

Khách hàng inbox cho facebook Ngân để được tư vấn về size về giá nhé !