Chúng mình có các loại hộp 1-4-6 cupcake xinh xắn cho bạn lựa chọn.

Hộp 1 cupcake xinh xắn trang nhã.

Hộp 4 cupcake trong suốt sang trọng.

Hộp 6 cupcake trong suốt sang trọng.

Hộp 6 cupcake trong suốt sang trọng.