Cupcake

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

Chọn những bông hoa và những nụ cười” 😉