Mousse matcha

Hè này ăn mousse matcha chẳng phải quá hợp lý hay sao